Υπολογιστές

User Rating:  / 0

YpologistesΟι τεράστιες δυνατότητες που έχει και αποκτά όλο και περισσότερο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση µεγάλου όγκου σύνθετων πληροφοριών, κάνει ώστε η πληροφορική να καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο έδαφος στην εκπαίδευση. Όχι µόνο γιατί εξασφαλίζει εύκολη (µε εξοικονόµηση χρόνου, χώρου και κόπου) πρόσβαση σε όλη την έκταση µιας κωδικοποιηµένης γνώσης, αλλά γιατί ζροσφέρει προγράµµατα διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων, ασύγκριτα πιο πλούσια και «έξυπνα» από τα καθιερωµένα διδακτικά βιβλία. Το κυριότερο: δίνει µεγάλα περιθώρια αυτενέργειας του µαθητή- συχνά µε ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο- και αξιοποίησης της ανευρετικής διαδικασίας, που είναι και η πιο αποτελεσµατική πηγή γνώσεως. Ακόµη δίνει δυνατότητες αυτοδιδασκαλίας ή διδασκαλίας εξ αποστάσεως, µορφές που δεν πρέπει καθόλου να υποτιµώνται στις ραγδαίες εξελίξεις του κόσµου µας και των συστηµάτων εκπαίδευσης. Κι όλα αυτά χωρίς να αχρηστεύεται ο δάσκαλος, που αποκτά νέα τελειότερα µέσα να επιτελέσει το έργο του και ο οποίος εν µέρει αλλάζει ρόλο, µετατρεπόµενος σε καθοδηγητή και εκµαιευτή της γνώσης αντί του απλού αναπαραγωγού και αναµεταδότη απλών ή εύκολα προσβάσιµων πληροφοριών. Έτσι αξιοποιείται καλύτερα και ουσιαστικά ο δάσκαλος εκεί που πραγµατικά χρειάζεται να προσφέρει.

(Γ. Μπαµπινιώτη, «Η παιδεία µας µπροστά στις νέες πραγµατικότητες», Παιδεία Εκπαίδευση και
Γλώσσα. Εκτιµήσεις και Προτάσεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σσ. 11-12

Οικολογία 3

User Rating:  / 2


ecologyΥΓΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Κατά συρροή οικολογικά εγκλήματα, που διαπράττονται τα τελευταία χρόνια, έχουν προκαλέσει μεγάλες έως και ανεπανόρθωτες καταστροφές στους υδατικούς πόρους της χώρας, όπως επισημαίνει σε έκθεση του το ελληνικό τμήμα της WWF (Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση). Η Ελλάδα έχει 17 υγροτόπους, που τυπικά προστατεύονται από τη διεθνή Συνθήκη Ραμσάρ και το δίκτυο Natura, ουσιαστικά, όμως, παραμένουν απροστάτευτοι, όπως και οι θάλασσες, στις οποίες διοχετεύονται επικίνδυνα απόβλητα.

Η καταστροφή των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων έχει δυσμενή επίδραση και στις ακτές,τον τουριστικό πλούτο της χώρας, που θα πρέπει να προστατευθεί. Σύμφωνα με την έκθεση του WWF, τα οικιακά και τα βιομηχανικά απόβλητα, η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, τα φυτοφάρμακα, αλλά και ανθρώπινες επεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα καταστροφικές αλλαγές στην ποιότητα του νερού, των υγροτόπων, τη βιοποικιλότητα και το υδρολογικό καθεστώς. Άμεση συνέπεια αυτών των αλλαγών είναι η ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας.

Read more: Οικολογία 3

Οικολογία 2

User Rating:  / 0

emsi1crop

Η δοκιμασία ενός πολιτισμού 

[...] Το τέλος της δεύτερης χιλιετίας -παρόλο που ορόσημο αυθαίρετο- βρίσκει τη Γη και τους κατοίκους της απειλούμενους από μια ανάπτυξη χωρίς μέτρο- που μήτε το φυσικό περιβάλλον σέβεται, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου αλλοιώνει. Αν ληφθεί υπ' όψιν ότι, κατά την ίδια περίοδο, μεγάλες είναι οι κατακτήσεις της επιστήμης και ότι η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ικανή να απαλλάξει το ανθρώπινο είδος από πολλά προβλήματα, η κατάληξη αυτή των πραγμάτων έχει δυσδιάκριτες τις ερμηνείες.

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι αντιλήψεις ή πρακτικές, που οδήγησαν σ' αυτόν τον τύπο αναπτύξεως, είναι βαθύτατα ριζωμένες και στο σύγχρονο πολιτισμό. Κάποιες από τις αντιλήψεις αυτές πιθανόν ανακλούν στο βιολογικό μας παρελθόν. Ότι η φύση υπάρχει για να εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες και ότι με τα άλλα είδη ζώων ευρισκόμαστε εξ ανάγκης σε εμπόλεμη κατάσταση. Άλλες υποδηλώνουν μια εκπλήσσουσα αφέλεια, που οφείλεται ίσως στην γεωκεντρική αντίληψη για τον κόσμο -που δέσποζε επί αιώνες- και την άγνοια: Το ανεξάντλητο, για παράδειγμα, των ενεργειακών πηγών της γης και οι απέραντες δυνατότητες των φυσικών της πόρων. Άλλες, τέλος, από τις πρακτικές και αντιλήψεις της αναπτύξεως, είναι ασφαλώς συνέπειες ενός κοινωνικού συστήματος, που οι ιστορικοί ονόμασαν καπιταλιστικό και που, ως προς τον σεβασμό του περιβάλλοντος τουλάχιστον, απεδείχθη ότι δεν διέφερε πολύ από το σύστημα που, οι ιστορικοί και πάλι, ονόμασαν σοσιαλιστικό.

Read more: Οικολογία 2

Έκθεση Οικολογία

User Rating:  / 4

Σε ένα άρθρο που προορίζεται για δημοσίευση στον Τύπο, να ενημερώσεις τεκμηριωμένα το αναγνωστικό κοινό για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου εξαιτίας της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. Η έκτασή του να είναι 450-500 λέξεις.

 

 

Προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει προστασία της ζωής. Όταν πεθάνει η φύση, θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος. Αυτή η αυτονόητη διαπί­στωση πρέπει να μας οδηγήσει στην αναθεώρηση πολλών από τις αντι­λήψεις που έχουμε για τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον, Η απο­δέσμευση του ανθρώπου από την κυριαρχία της φύσης υπήρξε απαραί­τητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτισμού. Σήμερα, όμως, οι σχέσεις έχουν αντιστραφεί σε τέτοιο βαθμό, που να απειλείται πλέον ο πολιτισμός, επειδή ο άνθρωπος καταδυναστεύει αμείλικτα τη φύση. Αν δεν αποκατασταθεί, λοιπόν, το μέτρο στη σχέση ανθρώπου-φύσης, δεν μπορεί να συνεχιστεί ομαλά και για πολύ η ζωή και ο πολιτισμός. Και από την άποψη αυτή, είναι αίτημα ανθρωπιστικό. Απαιτείται, επομέ­νως, η λήψη και η εφαρμογή μέτρων που σταδιακά θα περιορίσουν την καταστροφή και θα επαναφέρουν τη φυσική τάξη και αρμονία.

Read more: Έκθεση Οικολογία

Οικολογία

User Rating:  / 0

Έγκλημα και τιμωρία

Έχοντας εθιστεί στις κοινοτοπίες της μικρής οθόνης, που χαρακτηρίζει « Βιβλική καταστροφή» την πρώτη φθινοπωρινή πλημμύρα και «Δαντική κόλαση»  την πρώτη καλοκαιρινή πυρκαγιά, κινδυνεύουμε να βρεθούμε στη θέση του ψεύτη βοσκού που δεν συνειδητοποιεί τον πραγματικό κίνδυνο παρά μόνο όταν  είναι τραγικά αργά για να αντιδράσει. Αλλά αυτή τη φορά δεν πρόκειται νια σε­νάριο ταινίας καταστροφής ούτε για εμμονές ακραίων οικολογικών οργανώσεων. Οι πιο έγκυροι επιστημονικοί φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στον ελληνικό χώρο βεβαιώνουν ότι τα πράγματα, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές του κλίματος εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, δεν είναι τόσο άσχημα όσο φανταζόμαστε - είναι πολύ χειρότερα!

Read more: Οικολογία

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .