Πετρελαϊκή κρίση

User Rating:  / 0

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η μείωση της παγκόσμιας παραγω­γής πετρελαίου είναι επικείμενη και κατά τη γνώμη μου θα συντελεστεί πριν από το 2010. Δεν μιλάμε για αύ­ριο, αλλά για αύριο το πρωί. Οι ποσότητες συμβατικού πετρελαίου -αυτού που είναι εύκολο να αντληθεί- μειώ­νονται ήδη. Εκείνες του μη συμβατικού πετρελαίου -αυτού που η άντληση του κοστίζει ακριβά- θα αυξηθούν και άλ­λο, χωρίς ωστόσο να αντισταθμίζουν την παρακμή του συμβατικού.

Τέλος, η συνολική παραγωγή όλων των ρευστών υδρογονανθράκων, που σήμερα προσεγγίζει τα 85 εκατ. βαρέ­λια την ημέρα, φαίνεται ότι αρχίζει να γίνεται στάσιμη. Αυτό το γεωλογικό δεδομένο, που παραγνωρίζεται συχνά από τους οικονομολόγους που ασχο­λούνται με τα θέματα της ενέργειας, δεν είναι παρά μια από τις συνιστώσες του τριπλού σοκ που έχουμε υποστεί. Οι δυο άλλες συνιστώ­σες είναι η οικονομική (δομική περίσσεια της ζήτησης σε σχέση με την προσφορά) και η γεωπολιτική (πόλεμοι για το πετρέλαιο).

Read more: Πετρελαϊκή κρίση

Ταυτότητα

User Rating:  / 3

Προβλήματα ταυτότητας – ανάμεσα στην ανωνυμία και την μισαλλοδοξία

Τι σημαίνει να έχεις μια ταυτότητα, δηλαδή να έχεις επίγνωση ότι είσαι κάποιος, ότι έχεις έναν εαυτό;

Αυτό το ερώτημα το είχε θέσει ο Σωκράτης απορητικά κι' αυτό υπήρξε το πρώτο αίτημα για αυτοσυνείδηση. Το σωκρατικό «γνώθι σαυτόν» σημαίνει: πάρε απόσταση από την ενστικτώδη αμεσότητα της ζωής, ξεπέρασε τις στιγμιαίες ή παρορμητικές σου αντιδράσεις και φώτισε την ύπαρξη σου στη συνέχεια και την ενότητα της δια μέσου του χρόνου. Μια συνέχεια, που φανερώνει το νόημα και την αξία της.

Για τους λαούς αυτή η συνέχεια σημαίνει Ιστορία. Συνείδηση της ταυτότητας των έχουν οι λαοί, εφ' όσον έχουν συνείδηση της Ιστορίας των. Διαθέτουν δηλαδή μνήμη για πράξεις και έργα δεμένα σε τόπο και χρόνο με ό,τι ονομάζουμε πατρίδα και που είναι άξια αναγνώρισης. Η Ιστορία έτσι σφραγίζει την ιδιαιτερότητα και το μέγεθος της παρουσίας ενός λαού. Συνείδησή της σημαίνει συνείδηση ταυτότητας.

Read more: Ταυτότητα

Λαΐκισμός

User Rating:  / 0

Αλήθειες για το ψέμα του λαϊκισμού

Διασκευασμένο κείμενο του Νίκου Δήμου

 Μια αλήθεια δεν είναι ποτέ λαϊκίστικη. Το βασικό χαρακτηριστικό του λαϊκισμού είναι η εσκεμμένη ανειλικρίνεια. Λέμε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα, για να κολακεύουμε το «λαό». Επίσης πρόκειται για μια δημόσια απόφανση - μια ιδιωτική κολακεία δεν είναι λαϊκισμός. Στην έννοια του λαϊκισμού υπάρχει σαν απαράβατος όρος ο απώτερος σκοπός - που είναι το «παραμύθιασμα» του αποδέκτη προς όφελος του πομπού.

Ο «λαός» του λαϊκιστή είναι ο «πελάτης» του. («Πελααάτες μου!» που φωνάζει ο Βέγγος). Η σχέση του λαϊκιστή με το ακροατήριό του είναι πελατειακή. Προσφεύγει στο λαό, περιμένοντας να αποκομίσει οφέλη - να κερδίσει. Γι’ αυτό και υπακούει στο παλιό εμπορικό αξίωμα: «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο».

Read more: Λαΐκισμός

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .