Παράδοση

User Rating:  / 19

Παράδοση και αλλαγή

(Είναι νόμος της ζωής)

Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολυδιάστατη, πολυδύναμη, πολύμορφη-αρχίζει με τον αγώνα για επιβίωση, συνεχίζεται με την προσπάθεια για κοινωνι­κή και πολιτική οργάνωση, ολοκληρώνεται με τη ζήτηση της αλήθειας, τη δημι­ουργία ή τη Θέαση της ομορφιάς, με την αναζήτηση της ευδαιμονίας κ
αι τη Βίω­ση της αρετής, με τη γοητεία της απεραντοσύνης και της αιωνιότητας.

 

Όλες αυτές οι κατευθύνσεις της ανθρώπινης προσπάθειας (οικονομική, κοινω­νική, πολιτική, επιστημονική, ηθική, καλλιτεχνική, θρησκευτική) είναι νόμιμες, όλες μαζί συνεκφράζουν τη ζωή, όλες μαζί συνοικοδομούν τον πολιτισμό και τελικά αποκρυσταλλώνονται σε κάποιες συγκεκριμένες μορφές που εκφράζουν ορι­σμένο περιεχόμενο· κι όλες μαζί συναποτελούν την πολιτισμική παράδοση. Λόγου χάρη: το άροτρο, η κοινοτική οργάνωση και η αντίστοιχη φορολογική τεχνική, η νομοθεσία του Σόλωνα, το βήμα του ρήτορα πάνω στην Πνύκα, η γεωμετρία του Ευκλείδη, τα λατρευτικά σύμβολα της μινωικής Κρήτης, οι Καρυάτιδες στο Ερε­χθείο ή το εργόχειρο μιας νησιωτοπούλας, όλα αυτά εκφράζουν ανθρώπινη προ­σπάθεια, υπηρέτησαν κάποτε ή υπηρετούν ακόμη τη ζωή μιας κοινωνίας, διατη­ρούνται αυτούσια ή μεταμορφώνονται και αναμορφώνονται μέσα σε νέες συν­θήκες ή επιζούν μόνο ως σύμβολα στη μνήμη των λαών, ως έκφραση της δημι­ουργικότητας τους, ως πολιτισμική περιουσία και καύχημα τους.

Read more: Παράδοση

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .