Σχεδιάγραμμα οικολογία

User Rating:  / 1
PoorBest 

«Έχει κάθε λόγο, λοιπόν, η Ελλάδα να πρωτοστατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήδη κινείται, για να ληφθούν μέτρα αλλά και να εφαρμοστούν, ώστε να προστατεύσει το περιβάλλον, αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο       που δεν  είναι   μόνο πηγή ζωής, αλλά και η μοναδική οικολογική βιομηχανία».

Σε ένα άρθρο σου, που θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο, αναλαμβάνεις να αναπτύξεις τις απόψεις σου για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τη χώρα σου, ώστε να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον από την ασύδοτη μόλυνση που προκαλείται σ’ αυτό. -       (600 λέξεις) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Το κείμενο αναφέρεται στην οικολογική καταστροφή που προκαλείται στο σύνολο του υδατικού ορίζοντα της Ελλάδας, εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης. Η μόλυνση των ακτών επιδρά αρνητικά τόσο στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όσο και στην ισόρροπη ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας των υγροτόπων. Ειδικοί επιστήμονες και διεθνείς οικολογικές οργανώσεις επισημαίνουν τους κινδύνους που απειλούν το σύνολο των ελληνικών υγροτόπων, ενώ κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων από το ελληνικό κράτος και με την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

 

 

Β.1 Το κείμενο είναι άρθρο, διότι αναφέρεται σε γεγονός της επικαιρότητας και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, το ύφος του κειμένου είναι απλό και αντικειμενικό και κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Στην αρχή του κειμένου υπάρχει τίτλος και η δημοσίευση του έγινε σε καθημερινής κυκλοφορίας εφημερίδα.

Β.2 Σ’ αυτήν την οικολογική βιομηχανία, δηλαδή στον τουρισμό, πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα και να στηρίξει την ανάπτυξη της. Η Ελλάδα δηλαδή, μια χώρα απερίγραπτου φυσικού κάλλους, έχει κάθε λόγο να αναδείξει τα μαγευτικά φυσικά τοπία που διαθέτει, ώστε να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα μιας ουσιαστικότερης τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η εγκληματική αδιαφορία των αρμόδιων κρατικών φορέων στην οικολογική καταστροφή που συντελείται στη χώρα μας, αποτελεί αιτία απομάκρυνσης αρκετών τουριστών από ελληνικούς προορισμούς. Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη δραστηριοποίησης του κρατικού μηχανισμού, αλλά και των απλών πολιτών, ώστε το φυσικό περιβάλλον να παραμείνει αλώβητο από κάθε προσπάθεια οικονομικής υπερεκμετάλλευσης ή καταστροφής του, για να μπορέσει να καταστεί πόλος έλξης για τους πολίτες όλων των κρατών.

Β.3 ,διαπράττονται = πραγματοποιούνται

δυσμενή = αρνητική

Πρωτοστατήσει = κυριαρχήσει

Κινείται = ενεργοποιείται

Αστυνομεύεται = περιφρουρείται.

Γ. Στην παραγωγή λόγου οι μαθητές οφείλουν να προσέξουν ότι τους ζητείται να γράψουν ένα άρθρο που  θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουν ένα τίτλο, σχετικό με το περιεχόμενο του κειμένου που θα γράψουν. Ενδεικτικά προτείνουμε τον τίτλο: «Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος υποχρέωση της πολιτείας».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: παρουσίαση του προβλήματος: το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται ολοένα και περισσότερο, εξαιτίας της ασύδοτης μόλυνσης του.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση της πολιτείας η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό θα γίνει με τη λήψη κάποιων μέτρων, όπως:

• Αναθεώρηση της αντίληψης ότι οι φυσικοί πόροι αποτελούν ανεξάντλητη πηγή εκμετάλλευσης από τον άνθρωπο, αλλά και της τεχνοκρατικής αντίληψης που θέτει την παραγωγικότητα σε προτεραιότητα και την οικολογική ισορροπία σε δεύτερη μοίρα.

• Διατήρηση – βελτίωση των φυσικών βιοτόπων και δημιουργία νέων στη θέση αυτών που έχουν καταστραφεί (αναδασώσεις, εμπλουτισμός των βιοτόπων με φυτά και ζώα, προστασία των θηραμάτων, εκτροφή σπάνιων ζώων).

• Βιολογικός καθαρισμός των οικιακών λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων. Κατασκευή και επέκταση των μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Ανακύκλωση απορριμμάτων, χαρτιού και αλουμινίου.

• Οικολογική αγωγή μέσω της εκπαίδευσης. Το σχολείο οφείλει να διευρύνει το πνευματικό επίπεδο των μαθητών και να τους ευαισθητοποιήσει, προβάλλοντας τους τις αξίες που αναβαθμίζουν τη ζωή και τοποθετούν σε ανθρωπινότερη βάση την ανθρώπινη συμβίωση.

• Χρησιμοποίηση ήπιων πηγών ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμική, αιολική).

• Αυστηρότερη νομοθεσία σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Νέες αντιλήψεις για το σχεδιασμό πιο ανθρώπινων πόλεων (περισσότερο πράσινο, παιδικές χαρές, σωστές πολεοδομικές μελέτες, ώστε η επέκταση των πόλεων να μη γίνεται με άναρχο τρόπο).

• Βαθύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης από τις οικολογικές οργανώσεις. Περιβαλλοντική αγωγή και αφύπνιση των πολιτών.

• Ενίσχυση των οικολογικών κινημάτων, με τη συνδρομή του κράτους και με την εθελοντική συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτά.

• Χρησιμοποίηση καυσίμων που απελευθερώνουν λιγότερα κατάλοιπα (υγραέριο αντί βενζίνης).

• Χρήση ειδικών φίλτρων στις καπνοδόχους των βιομηχανικών μονάδων. Επιβολή αυστηρών κυρώσεων, από το κράτος, στις βιομηχανίες που αρνούνται να συμμορφωθούν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: αισιοδοξία ότι με τη λήψη αυτών των μέτρων θα περιοριστεί το πρόβλημα της μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος και η κοινωνία θα απολαμβάνει μια ποιοτικότερη ζωή.

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .