Έκθεση Δικαιώματα

User Rating:  / 12
PoorBest 
  1. 2.Παραγωγή κειμένου:

 

Ενώ από παντού ακούγονται διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάγκη σεβασμού τους, εντούτοις τα δικαιώματα αυτά παραβιάζονται συχνά βάναυσα. Να αναφέρεις ενδεικτικές περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών στην εποχή μας και να εκθέσεις τεκμηριωμένα τις απόψεις σου για τα αίτια της παραβίασής τους. Υπόθεσε ότι το κείμενό σου θα φιλοξενηθεί σε περιοδικό μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.( 500-550 λέξεις)

Απάντηση:

Στην εποχή μας δε λείπουν περιπτώσεις παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κατάφωρης σε απολυταρχικά πολιτεύματα, συγκαλυμ­μένης σε πολιτεύματα που, ως προς τα τυπικά χαρακτηριστικά τους, εμ­φανίζονται δημοκρατικά.

Η ελευθερία σκέψης και έκφρασης δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Σήμερα δεν αρκεί να έχει ο πολίτης το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθε­ρα τη γνώμη του, πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να διαμορφώνει τη δική του ελεύθερη, απροκατάληπτη και αντικειμενική, όσο γίνεται, γνώμη. Το δικαίωμά του, όμως, αυτό καταστρατηγείται από τους μηχανισμούς της σύγχρονης προπαγάνδας, της κατευθυνόμενης πληροφό­ρησης και της λογοκρισίας που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σε σύγχρονα «δημοκρατικά» κράτη. Ατομικές ελευθερίες υπονομεύονται και περιορίζονται, καθώς με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας προσωπικά δεδομένα καταγράφονται, πολίτες παρακολουθούνται, δραστηριότητες ελέγχονται.

Εξάλλου, πολλοί άνθρωποι όχι μόνο στερούνται πολιτικά δικαιώ­ματα, αλλά και διώκονται, φυλακίζονται και βασανίζονται για τα πολι­τικά τους φρονήματα. Ασκείται φυσική και ψυχολογική βία σε αντι­φρονούντες και αντιπάλους των διάφορων αυταρχικών καθεστώτων. Ιδιαίτερα μεταξύ εμπολέμων η αγριότητα καταλήγει συχνά σε κατάλυ­ση κάθε έννοιας ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τρομοκρατικά χτυπήματα, στυγερά εγκλήματα, φρικιαστικά βασανιστήρια, δολοφονίες αμάχων, διαμελισμός και ακρωτηριασμός αθώων ανθρώπων ακόμα και παι­διών δείχνουν ότι η εποχή μας δεν υστερεί σε βαρβαρότητα από άλλες που στιγμάτισαν την ιστορία της ανθρωπότητας.

Παράλληλα, παρατηρείται εξάπλωση ανησυχητικών φαινομένων, φυλετικών διακρίσεων και καταπίεσης εθνικών και θρησκευτικών μει­ονοτήτων. Ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία αναβιώνουν, ξένοι αντι­μετωπίζονται με εχθρότητα και περιθωριοποιούνται, ενώ κοινωνικές ομάδες πέφτουν θύματα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Αν σ' αυτά προσθέσουμε την εκμετάλλευση ακόμα και παιδιών, τη μαύρη εργασία, την εξαθλίωση και τη διαφθορά, θα διαπιστώσουμε πως ο σύγχρονος κόσμος δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο πολιτικής και ηθι­κής ωριμότητας, ώστε να θεωρούνται αυτονόητα και απαραβίαστα τα δικαιώματα αυτά για κάθε άνθρωπο.

 

Λόγοι για τους οποίους παραβιάζονται τα ανθρώπινα δι­καιώματα στην εποχή μας

Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί ηθική και πολιτι­κή επιταγή για το σύγχρονο κόσμο. Εντούτοις, τα φαινόμενα παραβία­σης τους δείχνουν ότι ο σεβασμός αυτός δεν υπάρχει· ίσως, γιατί λείπει από το σύγχρονο κόσμο και η ηθική ευαισθησία και η πολιτική ωριμό­τητα που απαιτείται για την προστασία τους. Θα πρέπει, επομένως, να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους τα ανθρώπινα δικαιώμα­τα παραβιάζονται στις «αξίες» του σύγχρονου ανθρώπου, στις επιδιώ­ξεις του, στους θεσμούς του, στο μορφωτικό του επίπεδο, στις αντιλή­ψεις του για τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους.

Σε διακηρύξεις διεθνών οργανισμών και κρατών τονίζεται η ανάγκη για σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, αλλά τις περισσό­τερες φορές οι διακηρύξεις αυτές αποδεικνύονται υποκριτικές. Η πραγ­ματικότητα δείχνει πως ο σύγχρονος άνθρωπος ενδιαφέρεται περισσό­τερο και επιδιώκει με κάθε τρόπο να αποκτήσει πλούτο και δύναμη. Για να πραγματοποιήσει την επιδίωξη του αυτή, δε διστάζει να παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα, να εκμεταλλευτεί συνανθρώπους του, να ασκή­σει βία σε βάρος τους, να διαπράξει αδικίες ακόμα και εγκλήματα. Με­ρικές φορές, μάλιστα, φτάνει σε τέτοιο σημείο ανηθικότητας, ώστε να προσπαθεί αναίσχυντα να δικαιολογήσει τις απάνθρωπες ενέργειες του επικαλούμενος την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και αυτά ακριβώς τα δικαιώματα του ανθρώπου που παραβιάζει.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξαιτίας της άρρηκτης σχέσης τους με τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, έχουν βαθύτατα ηθικό περιεχόμενο. Γι' αυτό όσο περισσότερο περιφρονούνται σήμερα οι ηθικές αξίες, όσο περισσότερο αμοραλιστής γίνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο συχνά και πιο έντονα γίνονται τα φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών. Όσο εκλείπει η αγάπη από τις σχέσεις των ανθρώπων, τόσο θριαμβεύ­ει η μισαλλοδοξία, ο φανατισμός και η έχθρα, όσο πιο σπάνια γίνεται η αλληλεγγύη, τόσο επικρατεί ο ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση, όσο πιο ιδιοτελής γίνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο συχνά γίνονται τα φαινόμε­να κοινωνικής αναλγησίας, η φτώχεια, η απαιδευσία, οι διακρίσεις.

Τέτοια φαινόμενα δεν οφείλονται μόνο στην ανηθικότητα, αλλά και στην πολιτική που ακολουθούν τα σύγχρονα κράτη, στις προτεραιότη­τες που θέτουν, στους θεσμούς που έχουν, στις διεθνείς σχέσεις που επικρατούν. Τυπικά όλα είναι δημοκρατικά. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική. Η προπαγάνδα, η δημαγωγία και ο λαϊκισμός φαλκιδεύουν τη δημοκρατία, περιορίζουν την ελευθερία και τις επιλο­γές του πολίτη. Οι ισχυροί γίνονται ασύδοτοι, συμπεριφέρονται αλαζο­νικά και συχνά, για να επιβάλουν τη θέληση τους, προτιμούν τον αυ­ταρχισμό και τη βία από το διάλογο, τη συναίνεση και το σεβασμό των δικαιωμάτων που έχουν όλοι οι άνθρωποι και οι λαοί. Έτσι, ατομικά δικαιώματα για ελευθερία, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία, ισονομία, ισοπο­λιτεία, ασφάλεια, αλλά και δικαιώματα εθνών για αυτονομία και ανε­ξαρτησία καταστρατηγούνται.

Η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων οφείλεται και σε ελλι­πή παιδεία και σε κακή διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Ο απαίδευτος άνθρωπος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, γιατί, κι αν ακόμα γνωρίζει τα δικαιώματά του, δεν μπορεί να τα υπερασπιστεί και να τα προστατέ­ψει. Εξάλλου, όπου το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων είναι χαμη­λό, εκεί συντηρούνται με περισσότερη ευκολία παραδοσιακές αντιλή­ψεις και προκαταλήψεις, εκεί διαμορφώνονται σχέσεις και τρόποι ζω­ής που δε συμβιβάζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμφανίζονται, για παράδειγμα, φαινόμενα ρατσισμού, φυλετικού και κοινωνικού.

Εφόσον η ωριμότητα και η ευαισθησία των ανθρώπων δεν επαρ­κούν για να τηρούνται οι κανόνες με τους οποίους προστατεύονται τα δι­καιώματα, γίνεται απαραίτητος ο έλεγχος. Τον έλεγχο αυτό στις πολι­τισμένες κοινωνίες ασκεί το κράτος με τα θεσμοθετημένα όργανα του. Ποιος, όμως, μπορεί να ελέγξει το κράτος, όταν το ίδιο ή παραβιάζει ή ανέχεται την παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων; Ποιος μπορεί να ελέγξει κράτη-υπερδυνάμεις τα οποία, για να επεκτείνουν και να διαι­ωνίσουν την κυριαρχία τους, παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, δια­στρεβλώνουν το νόημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τα καταπα­τούν βάναυσα; Δυστυχώς, παγκόσμια εξουσία που θα μπορούσε αμε­ρόληπτα να εγγυηθεί την εφαρμογή και την προστασία των ανθρώπι­νων δικαιωμάτων σε όλη την οικουμένη δεν υπάρχει. Γι' αυτό, όσο δε θα υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί και να περιοριστεί η ασυδοσία των ισχυρών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυστυχώς, θα παραβιάζονται, αν έτσι επιβάλλει το συμφέρον τους.

   

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .