Πώς γράφουμε περίληψη

User Rating:  / 0
PoorBest 

Διαδικασία

 

  1. Προσεκτική ανάγνωση του κειμένου και καθορισμός του πλαισίου μέσα στο οποίο ζητείται να γραφεί η περίληψη.
  2. Λεπτομερής ανάγνωση του κειμένου. Καταγραφή σημειώσεων.
  3. Σύνταξη πλαγιοτίτλων για κάθε παράγραφο. Μέριμνα για μικρό αριθμό λέξεων- απαλοιφή επιθέτων και ρημάτων όταν δεν είναι απαραίτητα. Ομαδοποίηση και διαχωρισμός σύμφωνα με το νόημα.
  4. Αποφυγή της παράθεσης αυτούσιων τμημάτων του κειμένου. Εάν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να είναι περιορισμένη η έκταση του τμήματος και να βρίσκεται ανάμεσα σε εισαγωγικά.
  5. Σύνταξη της περίληψης
  6. Έλεγχος ότι όλα τα σημαντικά νοήματα-ιδέες του κειμένου περιέχονται στο κείμενο.
  7. Έλεγχος ότι όλα τα νοήματα-ιδέες που περιέχονται στην περίληψη είναι μεγάλης ή της ίδιας σημασίας με τα υπόλοιπα.

 

 

Κοινωνία

1societyΆρθρα που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα.

Επιστήμη

Άρθρα που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα. . .

Εκπαίδευση

Άρθρα που διαπραγματεύονται εκπαιδευτικά θέματα. . . 

Πολιτισμός

Άρθρα για την κουλτούρα και τον πολιτισμό. . .